Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

 Produkty sprzedawane w sklepie AlarmZone.pl objęte są 12 miesięczną gwarancją w przypadku osób fizycznych oraz gwarancją 6 miesięczną dla Firm. Na akumulatory zasilające gwarancja wynosi 6 miesięcy.

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta wynoszącą 12 m-cy od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (np. paragon lub faktura, bankowe potwierdzenie przelewu, itp.) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego – pozwoli to na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. Rozpatrujemy tylko reklamacje produktów zakupionych w naszym sklepie. Produkty zakupione u pośredników handlowych należy reklamować w sklepie, w którym dokonano zakupu produktu. Reklamacje/produkty przesłane bez dowodu zakupu, informacji dotyczącej usterki oraz danych kontaktowych nie będą rozpatrywane.

&1. Gwarancji nie obejmują lub powodują jej utratę:

 • uszkodzenia akumulatora spowodowane niesprawną instalacją elektryczną podczas ładowania, tj.
  • uszkodzenie ogniwa spowodowane napięciem ładowania poniżej 3,7 V
  • uszkodzenie ogniwa spowodowane napięciem ładowania powyżej 5V (przeładowanie).
  • głębokie rozładowanie akumulatora poniżej 20% przez okres dłuższy niż 5 dni,
  • używanie nieoryginalnych zasilaczy(innych niż załączone do zestawu).
 • uszkodzenia powstałe na skutek używania zasilacza innego niż załączony do produktu,
 • urządzenia, których powodem niesprawności jest tylko stan niedoładowania/rozładowania wynikający z niewłaściwej eksploatacji;
 • wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne urządzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją,
 • zalanie urządzenia,
 • samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany niezgodne z instrukcją,
 • zerwanie taśmy/osłony maskującej magnesy,
 • zerwanie, zamazanie, pozbawienie numerów seryjnych, ID, IMEI, urządzenia pozwalające na jego zidentyfikowanie,
 • uszkodzenie/zerwanie taśmy gwarancyjnej/hologramu
 • przechowywanie urządzeń w temperaturach poniżej -40°C, lub powyżej +85 °C,
 • eksploatacja urządzeń w temperaturach poniżej -20°C, lub powyżej temperatury +55°C,
 • reklamacji nie podlegają baterie/akumulatory zasilające, które podlegają naturalnej eksploatacji i ładowanie/wymiana ich leży w gestii użytkownika.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48537778895.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub przestał działać w okresie trwania okresu gwarancyjnego, masz prawo do reklamacji , prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

Aby wysłać urządzenie na reklamację, należy postępować w następujący sposób:

1. Należy przygotować poniższe elementy :


–  Zaleca się wypełnić formularz reklamacji i załączyć go wraz z dokumentem zakupu (np. paragon, faktura) w przypadku braku dowodu zakupu reklamacje nie będą rozpatrywane, 

– W przypadku urządzeń Tuya Smart należy usunąć/odinstalować produkt(kamera/alarm/czujnik) z aplikacji Tuya/SmartLife. Brak usunięcia produktu uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji i testu urządzenia – zabezpieczenie przed kradzieżą.
–  Proszę sporządzić kopię zapasową wszelkich danych prywatnych (dane, zdjęcia, kontakty, aplikacje lub inne informacje) znajdujących się na urządzeniu lub je usunąć.
–  Proszę ustawić hasło fabryczne oraz skasować wszystkie kody, aby nasz serwis mógł w pełni przetestować produkt.
–  Proszę wyjąć kartę SIM i/lub kartę pamięci.
–  Proszę spakować każdy element, łącznie z nienaruszoną baterią, z oryginalnymi akcesoriami (ładowarka) w celu sprawdzenia,
–  Proszę odpowiednio zabezpieczyć produkt i opakowanie (folia bąbelkowa, wypełniacze, itp.),


Uszkodzenia powstałe w wyniku nienależytego zabezpieczenia produktu nie podlegają reklamacji. 


PROSZĘ ZACHOWAĆ NINIEJSZY DOKUMENT


AlarmZone nie odpowiada za utratę danych znajdujących się na urządzeniu i serwerze w wyniku jego sprawdzenia.

Proszę pamiętać o wyjęciu karty SIM i/lub karty pamięci z urządzenia. Przed wysłaniem urządzenia należy upewnić się, że wykonana została kopia zapasowa wszystkich danych prywatnych zapisanych na urządzeniu, ponieważ dane takie mogą zostać usunięte podczas sprawdzania urządzenia pod kątem naprawy, lub testu.


2. Wadliwe urządzenie należy wysłać najtańszą formą przesyłki na adres :


AlarmZone 
Ul. Bławatkowa 13
83-050 Lublewo Gdańskie
Tel. 537778893

serwis@alarmzone.pl

UWAGA!
W przypadku gdyby urządzenie zostało odrzucone ze względu na niekwalifikujący się stan techniczny(wyraźne naruszenie jednego lub więcej punktów “&1. Gwarancji nie obejmują lub powodują jej utratę:), koszty wysyłki będą musiały być pokryte przez Konsumenta.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: serwis@alarmzone.pl lub telefonicznie- +48537778895. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

Zwrot produktów ( odstątpienie od umowy kupna-sprzedaży)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej lub prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku Klient może zostać obarczony odpowiedzialnością finansową zgodnie z art34 ust.4 Dz.U.2020.287.

Inne przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy na ogólnych warunkach nie przysługuje, lub jest ograniczone:

 • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu na zastanowienie się;
 • programów komputerowych/oprogramowania oraz nagrań audio-wizualnych po usunięciu ich oryginalnego opakowania
  Uruchomienie serwera GPS- zapis trasy na serwerze przypisanym do danego lokalizatora  i skonfigurowanie pod dane Klienta.
 • umowy dotyczące świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • dostarczanie prasy;
 • usługi w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością w przeciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania przez Ciebie zamówionego towaru .
 2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie(wzór poniżej), w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy oraz potwierdzenie zakupu(np. paragon,faktura,itp.)
 3. ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy + koszt przesyłki do Klienta. Koszt zwrotu produktu ponosi Kupujący. W przypadku płatności kartą płatniczą lub poprzez Payu -zwrot środków zostanie wykonany przy użyciu tych samych instrumentów płatniczych.

Formularz odstąpienia od umowy(wzór):

Adres do zwrotów:

AlarmZone 
Ul. Bławatkowa 13
83-050 Lublewo Gdańskie
Tel. 537778895

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu, oznaki nadmiernego użytkowania ,odesłanie innego produktu niż zakupiony, itp.), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu lub pomniejszeniu kwoty zwrotu z uwzględnieniem pokrycia kosztów związanych z przywróceniem produktu do stanu pierwotnego. 

Zgodnie z postanowieniem Prezesa UOKiK (DECYZJA Nr RBG-11/2011)

„Jeżeli zakupiony przedmiot nie z zostanie odebrany w uzgodnionym terminie, Firma Alamzone wzywa klienta w sposób z nim uzgodniony i wskazany powyżej jak również w sposób pisemny do odbioru przesyłki w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Firma Alarmzone jest uprawniona do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Alarmzone naliczanej za każdy miesiąc przechowania.”